Ölüm aylığına yeni düzenleme

2008 Ekim ayından önce hayatını kaybeden SSK ve Bağ-Kur’’luların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında bu yıl çok
önemli değişiklikler yapıldı.
Değişiklikler, on binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Çalışan malûl çocuklar, öğrenimine ara veren erkek çocuklar, Emekli Sandığı’na
tabi kocasından dul aylığı alan kadınlar, çocuklarından ölüm aylığı bağlatamayan anne babalar, yapılan değişiklikten doğrudan
etkileniyor. Bu kişiler, diğer bazı koşulları da sağladıkları takdirde yeniden aylık bağlatabilecekler.

Yeni düzenlemeler kapsamında 2008 Ekim ayından önce ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması konusunda
önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce ölüm aylığı bağlanamayan veya bağlanan ölüm aylığı kesilenleri yakından ilgilendiren
değişikliklerle ilgili okurlarımızdan çok sayıda soru geliyor. Çoğu hak sahibinin de yapılan değişiklikten haberi bulunmuyor.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2008 Ekim ayından önce ölenlerin hak sahipleriyle ilgili değişiklikler şöyle:

Çalışan malul çocukların ölüm aylığı
2008 Ekim ayından önce, anne babasından dolayı SSK’dan ölüm aylığı bağlanan malûl çocuk, 4/a statüsündeki çalışmasından
dolayı aylığı kesilmişse yeniden aylık başvurusunda bulunacak. Sağlık kontrolünde malûliyetin devam ettiğine ilişkin rapor alırsa,
çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanacak.

Çalıştığı için yetim aylığı kesilen erkek çocuklar
Anne babasından dolayı 2008 Ekim ayından önce ölüm aylığı bağlanan ve 4/a kapsamında çalışmakta olan erkek çocuk, örneğin
bahar aylarında önlisansı bittiği için aylığı kesilip, sonbaharda yeniden üniversiteye girmişse, çalışmaya devam etse bile yeniden
ölüm aylığı bağlatabilecek.

2008’den önce ölen anne babasından dolayı ölüm aylığı bağlatmak için ilk defa bu yıl başvuruda bulunan erkek çocuklar eğer
çalışıyorsa, 25 yaşından küçük ve öğrenciliği devam ediyor olsa bile aylık bağlatamayacak. Ancak, bu kişilerin son beş yıl içinde
çalışmadıkları dönemler için hak ettiği aylıklar ödenecek.

Kızlara ölüm aylığı boşandığı tarihten geçirli
SSK’lı babası 2006 yılında ölen bir kadın 1 Ocak 2016 tarihinde boşanmışsa, babasından dolayı ölüm aylığı bağlatmak için
bugün başvurduğunda bile boşanma tarihinden başvuru yaptığı tarihe kadar geriye dönük aylıkları da alabilecek. SGK’dan bu tür
alacaklarda 5 yıllık zaman aşımı uygulanıyor. Dolayısıyla bu şekilde en fazla 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme yapılıyor.

Ana babalara çocuklarından ölüm aylığı
SSK ve Bağ-Kur’ statüsündeki çocukları 2008 Ekim ayından önce ölen 65 yaş üzerindeki anne babalara ilişkin önemli değişiklik
yapıldı. Bunlara aylık bağlanabilmesi için daha önce, “artan hisse” olup olmadığına bakılıyordu. Örneğin, ölen çocuklarının eşine
yüzde 50, iki kızına da yüzde 25’şer oranında aylık bağlanmışsa, anne babaya aylık bağlanmıyordu. Bu durumdaki anne babalar
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yeniden başvurdukları takdirde, artan hisse olup olmadığına bakılmaksızın 5 Aralık 2017
tarihinden geçerli olmak üzere aylık bağlanacak. Aylık bağlanabilmesi için, SGK’dan başka bir gelir/aylık bağlanmamış olması ve
aylık gelirinin bin 603 liradan az olması koşulu aranacak. Koşulları sağlayan anne babanın her birine yüzde 25 oranında ölüm
aylığı bağlanacak.

65 yaşını doldurmayan anne/babalara aylık bağlanabilmesi için, diğer koşullara ilave olarak artan hisse olup olmadığına bakılacak.

Sonradan hak sahibi olan malul ve erkek çocuklar
2008 Ekim ayından önce ölen SSK’lı sigortalının bu tarihten sonra hak sahibi olan malûl erkek çocuklarına, herhangi bir işte
çalışmaları halinde ölüm aylığı bağlanmayacak.

Ölen BAĞ-KUR'luların kızları
2008’den önce ölen Bağ-Kur’lu anne babasından dolayı ölüm aylığı alan kızlar, aynı zamanda Emekli Sandığı’na tabi eşinden
dolayı da dul aylığı alıyorsa, 2016 yılından itibaren yetim aylığı kesiliyordu. Emekli Sandığı’na tabi kocasından dul aylığı aldığı
için yetim aylığı kesilmiş olanlar yeniden başvurdukları takdirde 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yetim aylığı
bağlatabilecekler.

Bağ-Kur’lu anne babasından dolayı ölüm aylığı talebi, evli olduğu gerekçesiyle daha önce reddedilmiş bulunan malûl kız
çocukları, yeniden başvuru yaptıkları takdirde, 5 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ölüm aylığı alabilecekler.

SSK'lı eşinden dul aylığı alan kadınlar
SSK’lı eşinden dolayı dul aylığı almakta olan kadınlara, 2008’den önce ölen BAĞ-KUR’lu babasından dolayı bağlanan yetim
aylıkları 2016’dan sonra kesilmişti. Bu durumdaki kız çocukları yeniden başvurdukları takdirde, hangi aylık yüksek ise o aylığın
bağlanması konusunda tercih hakkı tanınacak.