Kamu e-ihalelerinde parasal limit kalkıyor

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, kamuda e-ihaleyle yapılabilecek alımlarda parasal limitin 2 Ocak 2019'da
tamamen kalkacağını belirterek, "Böylece satın alma maliyetlerinde yüzde 15 tasarruf sağlanacak. Yıllık 50 milyon liralık belge
maliyetleri de ortadan kalkacak." dedi.
Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda  yer
alan "e-ihalenin yaygınlaştırılması, bu süreçlerde bürokrasinin azaltılması,  iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve
kaynak tasarrufunun yapılması"   hedefi doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları anlattı.

e-İhalenin kamu satın alma işlemlerinin daha etkin, daha verimli ve  kaynakların amacına uygun biçimde kullanılması ilkelerinin
sağlanmasında önemli  bir araç olduğuna işaret eden Güleç, 19 Haziran'da yapılan düzenlemelerle kamu  ihalelerinde, kamu
kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşlarının veri tabanlarında bulunan ve elektronik ortamda
temin veya teyit  edilebilen bilgi ve belgelerin kağıt ortamında sunulması zorunluluğunun  kaldırıldığını söyledi.

İhalelerde teklif hazırlama maliyetleri düşürüldü

Güleç, düzenleme sayesinde, her bir teklif için bin lirayı bulan  teklif hazırlama maliyetlerinde önemli oranda düşüş sağlandığını
ve özellikle  küçük işletmelerin ihalelere katılımının kolaylaştığını bildirdi.

Bu yıl e-ihale yapılabilecek alımların  parasal limitinin 250 bin  liradan 8 milyon liraya  yükseltildiğini anımsatan Güleç,
ağustosta başlattıkları  çalışmalar sonucu 5 bin kamu görevlisine e-ihale  eğitimi verdiklerini aktardı.  Güleç, eğitimler sonrası
idarelerin e-ihaleyi kullanımında yüzde 200 artış  sağlandığını dile getirdi.

e-Eksiltme ile ihalelerde tasarruf

Kamu alımları alanında bu yıl yeni bir uygulama olarak "elektronik  eksiltme" yönteminin hayata geçirildiğine dikkati çeken
Güleç, "e-Eksiltme,  ihaleye teklif veren isteklilerin elektronik ortamda fiyatlarını eksiltmek  suretiyle yeniden yarışabilmelerine
imkan tanıyan bir sistem. 1 Kasım  itibarıyla   devreye alınan uygulamaya idarelerin ilgisi oldukça yüksek. Geride kalan 1 aylık  
süreçte bin 300 kısım ihalede e-eksiltme yapılacağı ilan edildi. e-Eksiltmenin  ihalelerde rekabeti olumlu yönde etkileyerek,
kamu alımlarının daha ekonomik  gerçekleştirilmesine katkı sağlaması ve tasarrufu artırması öngörülüyor."   diye  konuştu.

2019’da yenilikçi uygulamalar devreye alınacak

Güleç, e-ihalenin daha da yaygınlaştırılması için kamu alımlarında  parasal limitlerin kaldırılacağını vurgulayarak, şunları
kaydetti:

"Kamuda e-ihaleyle yapılabilecek alımlarda parasal limitin 2 Ocak  2019'da tamamen kalkmasıyla satın alma maliyetlerinde
yüzde 15 tasarruf  sağlanacak. Yıllık 50 milyon liralık belge maliyetleri de ortadan kalkacak. Kamu  İhale Kanunu'na göre
yapılan yıllık 90 bin ihalenin yüzde 90'ı elektronik ortamda  yapılabilecek. Bu dönüşüm, ihale süreçlerindeki iş ve işlemlerde
önemli oranda  zaman ve kaynak tasarrufu yapılmasının önünü açacak. Limitlerin kalkmasının ihale  süreçlerinde bürokrasiyi
azaltma, iş ve işlem maliyetlerini düşürme, ihalelerde  rekabeti ve şeffaflığı artırma gibi önemli katkılar sağlaması bekleniyor"

Haziran 2019'a kadar belirli bir tutarın altında kalan alımlar için  e-ihale zorunluluğu getirileceğini belirten Güleç, ihale
sisteminde alım  yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve alım süreçlerinde elektronik araçların  kullanımının yaygınlaştırılması
kapsamında adımlar atılacağını bildirdi.

Güleç, şunları kaydetti:

"Ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla ortak ve toplu alımın  yaygınlaştırılması, piyasadaki hazır malların hızlı ve
ekonomik tedariki amacıyla  mal alımlarında dinamik alım sisteminin kurulması, aynı tipteki ihalelerde işlem  maliyetlerinin
azaltılması amacıyla yapım işlerinde yeterlik sisteminin kurulması  gibi uluslararası uygulamalarda da karşılığı olan birçok
konudaki çalışmalar  devam ediyor. Bilişim teknolojilerinin getirdiği kolaylıkları ihale sistemine  dahil edecek bu projelerin 2019
yılı içinde sonuçlandırılması hedefleniyor"